Triết lý kinh doanh của ĐẤT MỚI gói gọn trong ba điều, đó là: (1) Cùng nhau tạo giá trị, (2) Khách hàng là trọng tâm và (3) Vì cộng đồng.

Những yếu tố trên chính là kim chỉ nam giúp ĐẤT MỚI vượt qua rất nhiều khó khăn, áp lực khi bắt đầu khởi nghiệp, giúp chúng tôi giữ vững một tinh thần tốt đẹp.

Triết lý kinh doanh giúp chúng tôi dũng cảm đối mặt với rất nhiều vấn đề nan giải của đạo đức nghề nghiệp, làm cho quá trình kinh doanh trở nên nhân văn hơn. Nếu phải lựa chọn, chúng tôi sẽ luôn chọn đi đúng với triết lý mà chúng tôi đang theo đuổi, thay vì chú tâm đến tốc độ phát triển trên bảng cân đối kế toán.

Cùng Nhau Tạo Giá Trị

Không phải vì định hướng của chúng tôi là phát triển ĐẤT MỚI trở thành công ty đại chúng, mà ngay từ khi bắt đầu, chúng tôi đã xác định rõ ràng rằng ” ĐẤT MỚI sẽ là công ty của tất cả các thành viên, nơi mà mọi hành động, suy nghĩ đều hướng đến một mục đích duy nhất là cùng nhau tạo ra giá trị cho khách hàng và cộng đồng”.

Cùng nhau tạo ra giá trị cũng định hướng các mối quan hệ bên trong và bên ngoài tổ chức của chúng tôi theo hướng “cùng thắng”. Bởi vì chúng tôi tin rằng sẽ không có điều tốt đẹp nào xảy ra nếu có một bên bị thiệt hại.

Khách Hàng Là Trọng Tâm

Những doanh nghiệp khác lấy chăm sóc khách hàng như một cách thức kinh doanh, nhưng ở ĐẤT MỚI nó là văn hóa doanh nghiệp.

Việc giải quyết nhu cầu của khách hàng là nhiệm vụ của tất cả các bộ phận, chúng tôi coi việc khách hàng có một trải nghiệm tốt chính là năng lực của mình, còn sự hài lòng của khách hàng chính là thước đo thành công của chúng tôi.

Vì Cộng Đồng

Chúng tôi luôn nỗ lực hướng tới một môi trường kinh doanh, làm việc tốt đẹp hơn, không chỉ bó hẹp trong phạm vi trách nhiệm kinh tế hay pháp lý, mà còn là những vấn đề liên quan tới trách nhiệm đạo đức.

Lựa chọn một cách thức vừa giúp xã hội tốt đẹp hơn, vừa tạo ta lợi ích cho khách hàng nhưng vẫn giúp chúng tôi phát triển, chính là cách mà ĐẤT MỚI đang vận hành.

Categories: Công ty